U bevindt zich hier:Start >> Sportprijs vereniging

Kandidaturen voor de sportprijs - VERENIGING

invulformulier 2020

Het gemeentebestuur reikt jaarlijks de sportprijs Pepingen uit. De periode waarop de sportprijs betrekking heeft, loopt van 1 augustus tot 31 juli.

Met het toekennen van de sportprijs wil het gemeentebestuur een belangrijke stimulans geven aan het sportleven in Pepingen. Initiatieven en/of prestaties van uitzonderlijke kwaliteit of speciale inspanningen met betrekking tot het beoefenen en bevorderen van de sport komen in aanmerking voor de sportprijs. Een vereniging en een individuele Pepingenaar kan voorgedragen worden voor de prijs of kan zichzelf kandidaat stellen.

Ook dit jaar houden we vast aan deze traditie, hetzij in lichtjes gewijzigde vorm. De viering zal dit jaar, door de coronacrisis, online doorgaan. Via de gemeentelijke Facebookpagina en website maken we in de tweede week van september bekend wie onze sportkampioenen zijn en wie onze kandidaten voor de sportprijs zijn. Tot 11 september krijgen alle inwoners van Pepingen de kans om zijn/haar stem uit te brengen via de gemeentelijke website voor de winnaars van de Sportprijs 2020. Elke inwoner kan 1 stem uitbrengen. Er zulllen ook stemformulieren beschikbaar zijn op het gemeentehuis en in de bibliotheek. Op vrijdag 11 september om 20 uur maken we de winnaars bekend via de Facebookpagina en de website.

De kandidatuur moet niet noodzakelijk aan alle criteria voldoen. Verdere motivering of bijkomende opmerkingen kunnen als bijlage aan dit formulier toegevoegd worden. Ook affiches, folders, artikels e.d. kunnen het dossier aanvullen.

We vragen om minstens 1 foto toe te voegen aan een kandidatuur zodat we deze kunnen gebruiken op de Facebookpagina en de gemeentelijke website.

Hieronder kunt u een VERENIGING kandidaat stellen voor de Pepingse sportprijs (ten laatste 31 augustus 2020)

Voor een individu geldt een ander formulier: klik hier als u een INDIVIDU wilt kandidaat stellen voor de sportprijs.

Kandidaat (VERENIGING)

Contactgegevens kandidaat
*
*
*
*
*
*
VRAAG 1 - DE ACTIVITEIT
*
VRAAG 2 - HET PUBLIEK
*
VRAAG 3 - DE PROMOTIE
*
VRAAG 4 - DE MEERWAARDE
*
VRAAG 5 - SAMENWERKING
*
VRAAG 6 - UITSTRALING VAN DE GEMEENTE
*
VERDERE MOTIVERING - BIJKOMENDE OPMERKINGEN
BIJLAGEN