U bevindt zich hier:Start >> Impulssubsidie sportverenigingen

Activiteitenverslag impulssubsidie sportverenigingen

werkjaar 2018 - 2019

Om een subsidie te bekomen dient een vereniging erkend te zijn en dus te voldoen aan de voorwaarden uit het erkenningreglement voor verenigingen.
Daarnaast gelden ook nog volgende voorwaarden:
-          aanvaarden verantwoording af te leggen aan het gemeentebestuur over de aanwending van de subsidies
-          indienen van een jaarlijks activiteitenverslag waarvan alle gegevens correct ingevuld zijn
-          indienen van alle gevraagde bewijsstukken van het afgelopen werkingsjaar

Basisgegevens

Vul hier de gegevens van de sportvereniging in
*
*
*

*

*
*

Gegevens voor de berekening van de impulssubsidie

1. Actieve gediplomeerde jeugdsportbegeleiders (JSB)
Hoeveel van dit aantal JSB in de erkende sportverenigingen heeft een diploma Regent / Bachelor LO of Licentiaat / Master LO:
2. Actieve gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren (JSC)
Hoeveel van dit aantal JSC in de erkende sportverenigingen heeft een diploma Regent / Bachelor LO of Licentiaat / Master LO:
3. Erkende VTS Opleidingen
4. Volgen van bijscholingen / vormingen

Bijscholingen/vormingen gevolgd door gediplomeerde en niet-gediplomeerde JSB en JSC komen in aanmerking. Ook bijscholingen/vormingen georganiseerd door de gemeente en/of regionaal komen in aanmerking.
5. Organiseren van bijscholingen/vormingen

Dit betreft het zelf organiseren van bijscholingen/vormingen. De inhoud van de georganiseerde bijscholingen/vormingen moet te maken hebben met een sporttakspecifiek en/of sporttechnisch kader.