U bevindt zich hier:Start >> Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Wie heeft recht op de parkeerkaart?

  • personen met een invaliditeit van minstens 80 %;
  • personen met een verminderde zelfredzaamheid van ten minste 12 punten (tegemoetkoming aan gehandicapten);
  • personen met een invaliditeit van ten minste 50 % aan de onderste ledematen;
  • personen die helemaal verlamd zijn aan de bovenste ledematen of waarvan bovenste ledematen geamputeerd zijn;
  • personen met ten minste 50 % oorlogsinvaliditeit;
  • personen die op hun verplaatsingsmogelijkheden ten minste 2 punten behalen (tegemoetkoming aan gehandicapten).

Indienen van de aanvraag
De aanvraag voor de inkomensvervangende tegemoetkoming gebeurt bij de burgemeester van de gemeente waar de persoon met een handicap is ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.

De parkeerkaart geeft recht op:

  • parkeren op plaatsen voorbehouden aan personen met een handicap
  • parkeren op plaatsen waar parkeren in de tijd beperkt is (blauwe zones)
  • in sommige gemeenten gratis parkeren, meestal op plaatsen waar parkeermeters staan, maar soms ook op parkings met een slagboom.