U bevindt zich hier:Start >> Melding schade landbouwteelten

Melding schade landbouwteelten

Indien U als landbouwer, als gevolg van de extreme droogte, schade heeft geleden aan land- en tuinbouwbouwgewassen, dient U dit zo snel mogelijk te melden aan het gemeentebestuur.
 
Het gemeentebestuur zal de landbouw schatting commissie samenroepen om deze schade te komen vatstellen en een schatting op te maken. 
Opgelet: de schade dient tweemaal te worden vastgesteld, een eerste maal op het ogenblik dat de schade wordt veroorzaakt en een tweede maal bij de oogst.
 
We adviseren de landbouwers ook om contact op te nemen met hun landbouworganisatie om bijkomende informatie in te winnen en om van de laatste stand van zaken op de hoogte te blijven.
De regeringen zullen de komende dagen wellicht beslissingen nemen die een weerslag kunnen hebben op de mogelijke schadevergoedingen en op de te volgen procedure.
Het gemeentestuur volgt deze problematiek van kortbij op.
Voor bijkomende inlichtingen kunt U terecht bij Mieke Denys (02 383 14 24 of bij burgemeester Luc Decrick 0495 54 68 60)