U bevindt zich hier:Start >> Voorafgaande informatievergadering: Inplanting 3 windturbines in Rebecq

Bericht aan de bevolking: Voorafgaande informatievergadering

Electrabel SA wenst de bevolking van Pepingen te informeren over haar voornemen om een gecombineerde vergunning aan te vragen voor de inplanting van 3 windturbines met bijbehorende uitrusting, een hoofdcabine, toegangswegen, montagezones en de plaatsing van elektriciteitskabels in Rebecq. Het project is gelegen ten zuiden van de E429.

Dit project kadert in het Europees, nationaal en gewestelijk beleid voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Op woensdag 20 februari 2019 om 19u00 vindt een voorafgaande informatievergadering plaats in de Gemeentelijke Zaal, Place de Wisbecq, 15, 1430 Rebecq.

Alle informatie over het project kan verkregen worden bij de heer Michael Lavry op het volgende adres: Simon Bolivarlaan 34 – 1000 Brussel.

De informatievergadering is bedoeld om:

  1. ENGIE Electrabel als aanvrager van de vergunning de gelegenheid te bieden haar project voor te stellen;
  2. het publiek de gelegenheid te bieden zich te informeren en opmerkingen of suggesties te formuleren over het project;
  3. als een milieu-effectenbeoordeling is voorgeschreven overeenkomstig artikels D.66, §2, en D.68, §§2 en 3 van het Milieuwetboek:
    • de specifieke kenmerken aantonen die aan bod kunnen komen in de milieu-effectenstudie;
    • technische alternatieven voorstellen die redelijkerwijs kunnen overwogen worden door de aanvrager en opdat hiermee rekening gehouden zou worden in de milieu-effectenstudie.

Het project maakt het voorwerp uit van een procedure voor een milieu-effectenbeoordeling in een grensoverschrijdende context.

Iedereen wordt uitgenodigd om zijn opmerkingen, suggesties en verzoeken voor het aantonen van specifieke kenmerken van het project en om technische alternatieven voor te stellen die redelijkerwijs kunnen overwogen worden door de aanvrager en opdat hiermee rekening gehouden zou worden in de milieu-effectenstudie, schriftelijk te richten aan het Gemeentebestuur van Rebecq, Rue Dr Colson 1, 1430 Rebecq (met een kopie aan ENGIE Electrabel Renewable Belux, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel) en dit binnen 15 dagen na de datum van de vergadering, dit is tot en met 7 maart 2019, met vermelding van naam en adres.