U bevindt zich hier:Start >> Gasomschakeling

Gasomschakeling

De helft van de Belgische gasverbruikers stapt over op een ander soort gas!

De Nederlandse regering heeft besloten de export van arm gas uit de Groningse vindplaats geleidelijk terug te dringen en tegen 2030 te beëindigen. Hierdoor schakelen 1,6 miljoen particulieren en bedrijven in België over op een ander soort gas, namelijk rijk gas.
 
Is onze gemeente betrokken?
Ja, onze gemeente is betrokken. Volgens de huidige planning van de netbeheerders zouden we tijdens de zomermaanden overschakelen op rijk gas. Deze timing is indicatief en kan nog worden gewijzigd.

Wat houdt dit concreet in?
Vóór de effectieve overgang naar rijk gas moet elke klant die aangesloten is op aardgas (geen cilindergas of voertuiggas) al zijn gastoestellen door een bevoegd technicus laten controleren en eventueel laten afstellen of aanpassen zodat ze na conversie correct en veilig blijven werken.
Uw distributienetbeheerder (INFRAX) of uw gasleverancier informeert u op voorhand over het exacte tijdstip waarop de omschakeling voor u wordt doorgevoerd. Maak op tijd een afspraak met een gekwalificeerd technicus. Op die manier kunt u het nazicht van uw toestellen combineren met de volgende verplichte periodieke controle van uw ketel dat uw kosten drukt.

Zijn alle toestellen compatibel met rijk gas? 
De meeste toestellen zijn compatibel met rijk gas. Sommige moeten echter worden vervangen. Meestal gaat het om toestellen die dateren van vóór 1978 of die niet voldoen aan de in België geldende wettelijke normen (apparatuur aangekocht in het buitenland). Daarom moet u al uw toestellen zeker laten controleren.
De kosten voor nazicht en eventuele vervanging zijn voor rekening van de eigenaar van de toestellen.

Heeft de conversie een impact op uw gasrekening?
De overgang naar rijk gas verandert uw gasrekening niet. Bij eenzelfde energieproductie betaalt u altijd hetzelfde bedrag voor uw gas als voordien, maar de berekening op uw factuur ziet er anders uit.

Zijn er nog dingen die veranderen?
In sommige gevallen moet een technicus van de distributienetbeheerder de drukregelaar aan uw gasmeter of in de cabine van uw buurt aanpassen. Deze aanpassing is volledig gratis.

Nog vragen?
Aarzel niet om een kijkje te nemen op de website gasverandert.be of op de site van (INFRAX).