U bevindt zich hier:Start >> Opleiding burenbemiddeling voor (vrijwillige) bemiddelaars

Opleiding burenbemiddeling voor (vrijwillige) bemiddelaars

Woont of werkt u in een van de gemeenten van Vlaams-Brabant, dan hebben wij iets voor u. De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant ondersteunt de lokale besturen bij het opzetten van projecten burenbemiddeling. Van september tot en met november 2019 organiseert het PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding - Bestuursschool) de opleiding tot burenbemiddelaar in Relegem (Asse).

Burenbemiddeling richt zich op het herstellen van de communicatie en het oplossen van conflicten tussen buren via de methodiek van bemiddeling. Kleine, alledaagse conflicten, opgehoopte spanningen en problemen kunnen de sfeer en de leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloeden. De meeste conflicten gaan over geluidsoverlast, overlast door huisdieren (blaffende hond), geluidshinder door kinderen, tuinproblemen (overhangende takken, onkruid, afvalverbranding), zwerfvuil, rondslingerende rommel, geurhinder, enz. Het bemiddelingsgesprek gebeurt door 2 goed opgeleide vrijwilligers. Zij worden hierbij door de lokale of provinciale coördinator burenbemiddeling begeleid en ondersteund.

De (vrijwillige) burenbemiddelaar beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden, is integer en discreet en in staat om een neutrale, objectieve houding aan te nemen. Het opleidingsniveau is daarbij niet belangrijk. Kennis over de werking van gemeente, politie en justitie is nuttig, maar is geen absolute noodzaak.

De vrijwilliger of doorverwijzer moet bereid zijn alle 6 opleidingsdagen te volgen en nadien tijd vrijmaken voor het project burenbemiddeling. Vooraf is er een verkenningsgesprek waarin de wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst en gepeild naar de motivatie van de kandidaat.

Wie geïnteresseerd is in deze vorming en zich geroepen voelt om een persoonlijke bijdrage te leveren aan een beter samenleven kan een aanvraag indienen. Zie ook www.vlaamsbrabant.be/pivo (bestuursschool – vaardigheden) of www.vlaamsbrabant/burenbemiddeling. Meer informatie kan u vragen via mail aan burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be of telefonisch 016/26.78.01.

De opleiding in het najaar 2019 is gepland op:
− maandag 30 september 2019 9:00 – 17:00u
− vrijdag 4 oktober 2019 9:00 – 17:00u
− maandag 7 oktober 2019 9:00 – 17:00u
− maandag 14 oktober 2019 9:00 – 17:00u
− maandag 21 oktober 2019 9:00 – 17:00u
− maandag 25 november 2019 9:00 – 17:00u

Inschrijven kan na aanvraag via mail aan burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be.
U ontvangt bijkomende informatie en een uitnodiging voor een verkenningsgesprek.
Na dit gesprek wordt u al dan niet toegelaten tot de opleiding.

Burenbemiddeling is een initiatief van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant (dienst maatschappelijke veiligheid) in samenwerking met de geïnteresseerde steden en gemeenten.