U bevindt zich hier:Start >> Rijksdienst voor Pensioenen

Pensioenen van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en pensioenen van de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ)

Pensioenaanvragen: hoe, wanneer, waar?

Voorlopige pensioenraming

Een aanvraag tot voorlopige pensioenberekening is geen pensioenaanvraag!

Wat de pensioenen van de private sector en zelfstandigen betreft, wordt iedereen een pensioenraming toegezonden op het moment dat men de leeftijd van 55 jaar bereikt. Deze pensioenraming wordt berekend door de Infodienst Pensioenen vanaf de leeftijd van 55 jaar. Indien men deze niet ontvangen heeft, kan men een aanvraagformulier bekomen op de Dienst Welzijn van de gemeente of bij de Rijksdienst voor Pensioenen.

De wettelijke pensioenleeftijd voor zowel mannen als vrouwen is 65 jaar.
Men kan ten vroegste de maand volgend op de 60ste verjaardag met pensioen gaan als men een loopbaan van 35 jaar kan voorleggen.

Aanvraag

Als men met de wettelijke pensioenleeftijd op pensioen wenst te gaan, hoeft men geen aanvraag in te dienen. Het dossier wordt dan ambtshalve gestart vanuit de pensioendienst.

Als men vroeger of later dan 65 jaar met pensioen wenst te gaan, dan moet men een pensioenaanvraag indienen ten vroegste één jaar voor de ingang van het pensioen. Hiervoor kom je langs op het gemeentehuis – dienst Sociale Zaken – Greta Verelst – tel. 02 383 14 22 – greta.verelst@pepingen.be.

Meer informatie:

 • Rijksdienst voor Pensioenen
  regelt de pensioenen van de personen die in de private sector werken
  Zuidertoren - 1060 Brussel
  Tel. 02 529 21 11
  www.onprvp.fgov.be
  info@rvponp.fgov.be
  Gratis groene lijn: 0800 50 246 (kantooruren)
 • Rijksdienst voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen
  regelt de pensioenen van de zelfstandigen en vrije beroepen
  Vaartstraat 54 - 3000 Leuven
  Tel. 016 31 47 11
  www.rsvz.fgov.be
  info-leuven@rsvz.fgov.be