U bevindt zich hier:Start >> Pensioenen overheidssector

Pensioenen van de overheidssector (PDOS)

Pensioenaanvragen: hoe, wanneer, waar?

Voorlopige pensioenraming

Men kan via de website www.pdos.fgov.be een formulier “pensioenraming” afdrukken, invullen en doorsturen of men kan langsgaan in één van de inlichtingenbureaus van de Pensioendienst van de overheidssector (PDOS) (zie website www.pdos.fgov.be – tel. 02 558 60 00 – info@pdos.fgov.be).
Noteer dat men steeds alle informatie over de loopbaan en loon ter beschikking dient te stellen.

Pensioenrechten

Men heeft recht op een pensioen bij de Overheidssector als de volgende voorwaarden voldaan zijn :

  • Vastbenoemd zijn
  • Bezoldigd zijn door de Openbare Schatkist
    65 jaar oud zijn of
    vervroegd : 60 jaar oud zijn + 5 jaar aanneembare diensten waarvan minstens 1 dag na 31.12.1976 voor sommige beroepen kan hiervan afgeweken worden.

Aanvraag

De aanvraag is altijd vereist:

  • Indien men nog in dienst is, kan men de aanvraag indienen via de personeelsdienst;
  • Indien men ontslag heeft genomen, kan men de aanvraag indienen via de PDOS of via de personeelsdienst van de laatste werkgever.

Het pensioen kan ten vroegste 1 jaar voor de ingangsdatum aangevraagd worden.

Meer informatie:
Victor Hortaplein 40 bus 30 – 1060 Brussel
www.ap.fgov.be
Tel. 02 558 60 00
info@pdos.fgov.be