U bevindt zich hier:Start >> Overlevingspensioen

Overlevingspensioen

De overlevende echtgeno(o)t(e), kan onder bepaalde voorwaarden een overlevingspensioen verkrijgen uit hoofde van de activiteit van de overleden echtgeno(o)t(e). Het wordt niet langer betaald wanneer men hertrouwt.

Ook als uit de echt gescheiden persoon heeft men recht op een rustpensioen op basis van de loopbaan als werknemer van de gewezen echtgeno(o)t(e).