U bevindt zich hier:Start >> Speelruimte

Speelruimte in Pepingen

Speelweide Junglehoek (centrum Pepingen)

In 2012 werd een nieuwe speelweide in het centrum van Pepingen aangelegd. Deze speelweide kreeg de naam 'Junglehoek'.
Ontdek er het klimtoestel met schuifaf, schommel, pingpongtafel, basketring, petanquebaan op de speelweide naast BKO De Kinderschuur en naast JC Jungle, langs de Kerkstraat in Pepingen. Op 20 maart 2013 bouwden we er samen met ProNatura en enkele kinderen een speelvriendelijke wilgenhut. Je vindt er ook nieuw aangeplante fruitbomen en enkele nieuwe zitbanken om uit te rusten.

Alle kleuters, kinderen, tieners, jongeren, (jeugd)verenigingen, scholen, speelpleinen, kinderopvanginitiatieven, gezinnen, ... kunnen alle dagen gebruik maken van de speeltuin, ten laatste tot 22u.

Je kan er spelen, ravotten, sporten, wandelen, fietsen, lopen, ... Je mag ook zelf spelmateriaal meebrengen (bijv. bal, springtouw, ...), maar vergeet het achteraf niet terug mee naar huis te nemen!
Vuur maken, zwerfvuil achterlaten, met andere voertuigen dan de fiets rijden, is ten strengste verboden!

De officiële opening van deze speelweide Junglehoek vond plaats op zaterdag 29 december 2012.

Speelweiden

De gemeente beschikt over 4 speelweiden:

- speelweide Beert: langs de Lage Kouterstraat
- speelweide Bellingen: langs de Kareelstraat (naast OC Terloo en school Bellingen)
- speelweide Elingen: langs de Zwarte Molenstraat (rechttegenover het parochiehuis)
- speelweide Heikruis: aan de Plaats (naast de school)

Lees hier het reglement voor het gebruik van de speelweiden

Speelstraten

In de speelstraten is de hele breedte van de openbare weg voorbehouden om te spelen. Naast de spelende kinderen en jongeren hebben alleen fietsers en auto’s van bewoners, bezoekers en garagehouders toegang tot de straat, maar je moet er stapvoets rijden.

Het is niet de bedoeling dat de straat altijd wordt gereserveerd voor het spelen, enkel op vooraf bepaalde uren en dagen. Een speelstraat wordt afgebakend met hekkens (voorzien met een verbodsbord C3 met daaronder de vermelding speelstraat) die de toegang tot de straat zo goed mogelijk afsluiten.

Binnen deze hekkens kunnen extra speeltoestellen worden geplaatst mits ze ’s avonds na de speeluren gemakkelijk weg te bergen zijn. Het KB betreffende tijdelijke speelterreinen is dan wel van toepassing.

Wil je graag een speelstraat inrichten?
Neem dan contact op met de mobiliteitsdienst: tel. 02 383 14 25

Speeldagen

De jeugd- en sportdienst organiseert elk jaar een buitenspeeldag op woensdagnamiddag na de Paasvakantie.

Deelnemen aan de Buitenspeeldag is gratis!

Skateterrein Bellingen

Skaters kunnen alle dagen terecht op skateterrein De Koekoek, langs de Hondzochtstraat in Bellingen (terrein Halfoogstfeesten Bellingen), ten laatste tot 22u.