U bevindt zich hier:Start >> Fiscale aftrekbaarheid van kosten voor kinderopvang

Belastingvermindering voor kinderopvang

Lees hier de volledige brochure 2013

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Ze kunnen deze uitgaven met andere woorden aftrekken van hun belastingen. Sinds 2005 is kinderopvang door scholen, het jeugdwerk of de sportsector eveneens aftrekbaar.
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/fiscaleaftrek_voorwaarden.aspx 

Aan welke voorwaarden moet de kinderopvang voldoen?

De uitgaven voor kinderoppas komen alleen in aanmerking voor fiscale aftrek als ze betaald zijn aan instellingen of opvangvoorzieningen die rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd zijn door een openbaar bestuur.

Welke opvangkosten komen in aanmerking voor fiscale aftrek?

De kosten voor kinderopvang buiten de normale lesuren, met andere woorden de uitgaven voor alle vrijetijdsinitiatieven (jeugd, sport, cultuur, ...). Het gaat hier zowel om initiatieven tijdens de schoolvakanties, in de weekends, op vrije dagen, op woensdagnamiddagen, maar ook om alle opvanginitiatieven vóór de aanvang van de lessen, na de normale lesuren en eventueel opvang tijdens de middagpauzes.

Wat de jeugdwerksector betreft, komen alle vakantieprogramma's van lokale, intergemeentelijke, regionale, provinciale en landelijke jeugdwerkinitiatieven in aanmerking. Het kan zowel om een particulier initiatief gaan als om een initiatief georganiseerd door een openbaar bestuur.

Enkele voorbeelden: kosten voor deelname aan een kamp van een jeugdvereniging, een weekend of een 2-daagse van een jeugdbeweging, de speelpleinwerking, stage van een sportvereniging, een (kinder)atelier, een activiteit van de jeugddienst/sportdienst, alle vormen van amateuristische kunstbeoefening met kinderen, vakantieprogramma’s van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen/sportverenigingen,... In principe komen alle activiteiten waarvoor apart wordt betaald, in aanmerking.

OPGELET: Lidgelden komen niet in aanmerking!

Tot welke leeftijd geldt de fiscale aftrekbaarheid?

De fiscale aftrekbaarheid van opvangkosten geldt alleen voor kinderen beneden de 12 jaar (dus tot en met 11 jaar) en voor kinderen met een zware handicap beneden de 18 jaar (dus tot en met 17 jaar).

Wat is het maximaal aftrekbare bedrag?

Er mag maximaal € 11,20 per opvangdag en per kind jonger dan 12 jaar (of jonger dan 18 jaar bij een zware handicap) ingebracht worden als uitgaven. Dat bedrag geldt per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang. Het minimale aftrekbare bedrag is 4 euro per opvangdag en per kind.
De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven.

Of dit bedrag werd aangepast, kan je jaarlijks controleren in de Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting, in de rubriek 'Vorige verliezen en aftrekbare bestedingen, 4'.

Welke bewijzen moeten de initiatiefnemers van de kinderopvang aan de ouders bezorgen?

Om deze opvangkosten te kunnen aftrekken, moeten de ouders over bewijzen beschikken. Ouders kunnen per kind aan een jeugdwerkinitiatief dat een vrijetijdsaanbod organiseert of aan de inrichter van een andere vrijetijdsactiviteit, een attest vragen. Dat attest is voor de ouders een bewijs van het bedrag dat zij voor deelname van hun kind betaalden en dat ze van hun belastingen kunnen aftrekken.

Indien u meerdere kinderen beneden de 12 jaar heeft, dient u voor elk kind apart een attest te vragen.
Indien uw kind deelneemt aan vakantieprogramma’s in verschillende vakantieperiodes (bvb. een kamp in de krokusvakantie én een kamp in de zomervakantie), dient u per vakantieperiode een attest te laten invullen.