U bevindt zich hier:Start >> Feesten en fuiven

Feesten en fuiven

Feest- en fuifreglement

De gemeenteraad keurde op 25 juni 2013 het gemeentelijk feest- en fuifreglement goed. Dit reglement trad in voege vanaf 25 juni 2013.

Lees hier het volledige reglement

Melden van feesten of fuiven

Wil je een publiek toegankelijke feest of fuif organiseren? Dien dan minstens 3 maanden op voorhand een melding in via dit formulier

Document voor FOD Binnenlandse Zaken

Deze aanvraag is - naast het gemeentelijke meldingsformulier - verplicht in te dienen voor elk evenement voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten door effectieve leden van de vereniging of personen die een effectieve en aanwijsbare band hebben met de vereniging (fuifcoach, fuifstewards).

Download hier het in te vullen document voor de FOD Binnenlandse Zaken

De organisatoren van evenementen moeten dit formulier volledig invullen en ondertekenen. Bezorg het daarna aan de burgemeester voor ondertekening. Na ondertekening krijgt u het document terug zodat u het kunt doorsturen naar de FOD Binnenlandse Zaken via spvcontrole@ibz.fgov.be.

Opleiding fuifcoach

Volgens het feest- en fuifreglement moet op elk publiek toegankelijk feest of fuif een opgeleide fuifcoach aanwezig zijn. De gemeente voorziet jaarlijks gratis opleidingen voor fuifcoach.

Deze opleiding bestaat uit:
1. theoretisch deel: wettelijk kader, gemeentelijk fuifbeleid, alcohol- en drugspreventie, conflicthantering, communicatie en fuifkunde
2. EHBO
3. praktisch deel: brandpreventie, brandbestrijding en veiligheidsmaatregelen

De volgende opleiding gaat door op:

Onderdeel

Datum

Plaats

Theorie

2021

Pepingen

Praktijk - brandpreventie

2021

 PIVO Asse

EHBO

2021

lokalen Rode Kruis Lennik

Inschrijven voor opleiding fuifcoach

Wil je graag deelnemen aan (één van) de onderdelen van de opleiding fuifcoach? Vul dan dit inschrijvingsformulier in.

Veilig feesten: tips voor organisatoren

Deze tips helpen jou als organisator om zorg te dragen voor de veiligheid en de gezondheid van je bezoekers: bekijk hier de folder 'Veilig feesten'

Check ook eens de website van Formaat: www.ikorganiseer.be

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Klik op de volgende link voor meer informatie omtrent de geluidsnormen: 
https://www.vlaanderen.be/publicaties/geluidsnormen-voor-muziekactiviteiten-wegwijs-in-de-regelgeving-vanaf-1-januari-2013

Meer info omtrent (voorkomen van) gehoorschade:
www.helpzenietnaardetuut.be 

Reglementering rond affiches

Volgens het gemeentelijk reglement op de affichering mag elke vereniging maximum 2 affiches omhoog hangen op de volgende officiële aanplakborden in Pepingen:

  • Johan Demaegtstraat - Beert (ter hoogte van 't Zaaltje)
  • Trapstraat - Bellingen (op kruispunt met Kareelstraat - Nieuwe Baan - Nerebosstraat)
  • Ring - Bogaarden
  • Zwarte Molenstraat - Elingen (op kruispunt met Hallebaan)
  • Molenhofstraat - Heikruis (ter hoogte van CC Heikruis)
  • Ninoofsesteenweg - Pepingen (naast De Kinderschuur)

Inbreuken op dit reglement kunnen bestraft worden met politiestraffen.

Daarnaast kan elke vereniging extra afficheborden plaatsen op gemeentewegen (alle wegen behalve N28 en N272). Echter, dit kan pas na aanvraag aan en goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen. Niet aangevraagde afficheborden worden beboet en door de technische dienst verwijderd.

Verenigingen die extra afficheborden wensen te plaatsen op de gewestwegen (N28 en N272), moeten hiervoor een aanvraag indienen bij:
Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
District Halle
ing. Vanalphen
Alsembergsesteenweg 49
1600 Sint-Pieters-Leeuw
tel. 02 363 88 11
fax 02 363 88 35

Er gelden de volgende voorwaarden voor het plaatsen van afficheborden:
- max. 2 borden per gewestweg of straat
- het bord mag max. 2,10m² groot zijn (of aan te passen volgens de beschikbare ruimte van de zijberm)
- tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement (geen handelsreclame / vermeldingen van sponsors mogen niet groter zijn dan 1/4de van de totale oppervlakte van het bord)
- de borden moeten op eigen palen geplaatst worden, ze mogen niet vast gemaakt zijn aan bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere signalisatie
- de borden moeten min. 0,75m van de rand van de rijweg geplaatst worden, maar niet in de nabijheid van kruispunten
- de borden mogen alleen geplaatst worden op het grondgebied van de gemeente waar het evenement plaats heeft
- het is verboden om inrichtingen aan te brengen die de bestuurders verblinden of misleiden, die geheel of gedeeltelijk verkeerstekens nabootsen, die van op enige afstand met deze tekens verward kunnen worden of die op enige andere wijze de doelmatigheid van reglementaire tekens aantasten
- de borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen
- de vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden. Hij neemt tevens de nodige maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te behouden en de verkeersveiligheid te verzekeren
- ten vroegste 15 dagen voor het evenement mogen de borden geplaatst worden
- ten laatste 8 dagen na het evenement moeten deze borden opnieuw verwijderd worden