U bevindt zich hier:Start >> Gemeenterekening 2014

Gemeenterekening 2014 – Goedkeuring

Op 23 juni werd de jaarrekening 2014, net zoals bij zovele Vlaamse gemeenten, voorgelegd in een nieuw kleedje. In het verlengde van het budget en het meerjarenplan is de rekening nu ook opgesteld volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC).
 
De jaarrekening 2014 eindigt met een positief resultaat in exploitatie van 369.116 € en ook de autofinancieringsmarge is positief met 65.955 €. Het verschil tussen beide bedragen, hetzij 303.161 €, wordt ingenomen door de aflossing van financiële schulden.
Eerlijkheidshalve dient er aan toegevoegd te worden dat deze positieve resultaten grotendeels door de nieuwe waarderingsregels veroorzaakt worden, dit “geluk” is echter maar éénmalig!
 
De doelstellingenrekening bewijst dat 13,5 % van de uitgaven gebruikt werden voor prioritaire beleidsdoelstellingen. Pepingen sluit hier dicht aan bij het gemiddelde van de Vlaamse gemeenten, welke ongeveer 15 % zou bedragen, dit volgens een recente uitgave van het tijdschrift LOKAAL.
 
De investeringen bedroegen ongeveer 700.000 € tegenover een bedrag van 940.000 € in 2013 en 740.000 € in 2012.
Het meerjarenplan 2014-2019 voorziet een totaal investeringsprogramma van 5.046.274 €, dit zonder de Zagerij en met slechts een fractie van de noodzakelijke middelen voor de Sporthal.
 
De schuldgraad van Pepingen bedraagt nu 30,8 %, met andere woorden 69,2 % van de activa worden gefinancierd door het eigen vermogen van de gemeente.
Positief is het feit dat de jaarrekening 2014 met de bijhorende documenten tijdig klaar is, waarvoor alle dank aan de helpende handen en geesten.
Eveneens mag vermeld worden dat er te Pepingen geen afdankingen van personeel doorgevoerd werden, dat de dienstverlening niet werd afgebouwd en dat de OCMW toelagen niet werden teruggeschroefd!
 
Zowel einde 2012, einde 2013 en nu ook einde 2014 blijven nog vele noodzakelijke investeringen in de pipeline steken : de broodnodige euro’s ontbreken…meestal!
 
Gerard Defloo, schepen Financiën