U bevindt zich hier:Start >> BBC

Beleids- en BeheersCyclus (BBC).

Op 17 december 2013 gaf Marie-Christine een PowerPoint presentatie aangaande BBC, dit ten behoeve van de gemeenteraadsleden die op dit eigenste moment de al of niet goedkeuring van het budget 2014 en de meerjarenplanning 2014 – 2019 dienden te overwegen.
BBC is niet de afkorting van British Broadcasting Corporation (BBC) maar wel van
Beleids- en BeheersCyclus (BBC).
BBC vervangt NGB : Nieuwe Gemeente Boekhouding. De periode van gewone en buitengewone dienst, van gewone en buitengewone uitgaven behoort sinds 2014 tot het verleden.
Voortaan hebben wij het over financieel draagvlak (toestandsevenwicht) en autofinancieringsmarge (structureel evenwicht).
Een kleine, middelgrote of grote gemeente dient meer en meer te functioneren als een kleine, middelgrote of grote onderneming, waarbij het verleden, het heden en de toekomst elk hun typische rol te spelen hebben.
Een dank aan de verantwoordelijken van Q & A die met engelengeduld het personeel, de gemeenteraadsleden, de adviesraden en de geïnteresseerden in het rijk van BBC binnengeloodst hebben.
Daarbij mag zeker de rots in de branding niet vergeten worden…Marie-Christine, waarvan je hierna wat meer te weten komt over haar taken bij de gemeente Pepingen.


Financieel beheerder
Marie-Christine Sunaert
De financieel beheerder heeft o.a. volgende opdrachten:
• thesauriebeheer en debiteurenbeheer
• opmaak van het ontwerp van budget
• voeren van de boekhouding en opmaken van de jaarrekening
• financiële analyse en beleidsadvisering


Gerard Defloo, schepen financiën


De powerpointpresentatie 'Van NGB naar BBC' kan je hier bekijken.