U bevindt zich hier:Start >> Bestuur > Adviesraden > Cultuurraad

Cultuurraad

Omschrijving

Inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid gebeurt via de cultuurraad. De cultuurraad van Pepingen wil het plaatselijke culturele werk stimuleren door het tot stand brengen van overleg, coördinatie en samenwerking tussen enerzijds de culturele verenigingen en anderzijds de inwoners van de gemeente. Het dagelijks bestuur is samen met de schepen van cultuur en de cultuurbeleidscoördinator de motor van het gemeentelijke cultuurbeleid.

Samenstelling

Jan Liefooghe - voorzitter
Jean Pierre De Nayer - ondervoorzitter
Luc Van Parys - secretaris
Frederik Van Remoortel - penningmeester
Emilienne Debey
Gerda Claeys

Documenten