U bevindt zich hier:Start >> Bestuur > Gemeenteraad > Agenda

Agenda gemeenteraad + OCMW-raad

27 oktober 2020

De voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad maakt bekend dat de vergaderingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad aaneensluidend zullen doorgaan op dinsdag 27 oktober 2020 om 19u30 in zaal De Kring, Kareelstraat 11 - 1674 Pepingen.
 

Gemeenteraad - Openbare zitting

 1. Verhindering gemeenteraadslid wegens medische redenen. Kennisname.
 2. Tijdelijke vervanging gemeenteraadslid - Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging.
 3. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 22 september 2020.
 4. Fluvius – mandatering gemeentelijke afgevaardigde buitengewone algemene vergadering 9 december 2020/agenda. Goedkeuring.
 5. PBE– mandatering gemeentelijke afgevaardigde algemene vergadering 4 december 2020/agenda. Goedkeuring.
 6. Fluvius/West – mandatering gemeentelijke afgevaardigde buitengewone algemene vergadering 10 december 2020/agenda. Goedkeuring.
 7. Riobra – mandatering gemeentelijke afgevaardigde buitengewone algemene vergadering 18 december 2020/agenda. Goedkeuring.
 8. Toetreding tot Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, afgekort tot “TMVS” – Gebruik maken van CREAT Aankoopcentrale –Goedkeuring.
 9. Politie – Aanpassing algemeen politiereglement Politiezone Pajottenland en het bemiddelingsreglement. Goedkeuring
 10. Herstelling en onderhoudswerken/asfaltering aan diverse wegen in de gemeente Pepingen dienstjaar 2021 eventueel verlengbaar voor 2022, 2023, 2024 en 2025 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
 11. Onderwijs – Éénmalige afwijking betreffende het sociaal voordeel inzake de kosten van de toegang tot het zwembad. – Goedkeuring.
 12. Onderwijs – Éénmalige afwijking betreft de toekenning van een buitengewone toelage aan basisschool Harten Troef en basisschool Spring in’t Veld in kader van de 11-novemberviering – Goedkeuring.
 13. Cultuurregio Pajottenland Zennevallei – Verlenging lidmaatschap van Projectvereniging ‘Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei’ – Goedkeuring.
 14. Woonwinkel Pajottenland – Subsidiedossier 2020-2025 - Pepingen: Actieprogramma gronden en panden – Goedkeuring.

OCMW-raad - Openbare zitting

 1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 22 september 2020.