U bevindt zich hier:Start >> Subsidieverslag sportverenigingen

Activiteitenverslag sportverenigingen

werkjaar 2018 - 2019

Om een subsidie te bekomen dient een vereniging erkend te zijn en dus te voldoen aan de voorwaarden uit het erkenningreglement voor verenigingen.
Daarnaast gelden ook nog volgende voorwaarden:
-          aanvaarden verantwoording af te leggen aan het gemeentebestuur over de aanwending van de subsidies
-          indienen van een jaarlijks activiteitenverslag waarvan alle gegevens correct ingevuld zijn
-          indienen van alle gevraagde bewijsstukken van het afgelopen werkingsjaar

Basisgegevens

Vul hier de gegevens van de sportvereniging in
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Gegevens voor de berekening van de werkingssubsidies

OPGELET: Indien uw vereniging enkel de basissubsidie aanvraagt, hoeft u enkel ja bij vraag 1 te antwoorden. Indien uw vereniging meerdere subsidies wilt bekomen, gelieve bij vraag 1 nee te antwoorden en de rest van de vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden.

1. Basissubsidie

*
2. Kwantiteit - Ledenaantal
3. Kwaliteitsvolle begeleiding
4. Vormingen – bijscholingen
5. Structuur van de sportvereniging6. Communicatie – uitstraling

7. Sportpromotie8. Financieel beleid


9. Deelname aan de vergaderingen van de sportraad