U bevindt zich hier:Start >> Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking)

OMSCHRIJVING
Het GROS wil focussen op sensibilisering via 3 kernwoorden: nabijheid (betrokkenheid van Pepingenaren die vrijwilligerswerk doen in het zuiden), vertrouwen (ondersteuning aan gekende NGO's), verdieping (specifieke projecten extra onder de aandacht). Van daaruit adviseert de raad het college van burgemeester en schepenen inzake ontwikkelingssamenwerking en tracht ze een brug te vormen tussen het beleid en de bewoners die via deze raad de mogelijkheid tot inspraak hebben rond dit thema.
 
SAMENSTELLING
Rudi Wastiels
Ann Schittekat
Jan Liefooghe
Contact via pepingensolidair@pepingen.be

11.11.11 COMITÉ PEPINGEN

Contactpersoon:
Andre De Roubaix
a.deroubaix@scarlet.be