U bevindt zich hier:Start >> Ondersteuning van het verenigingsleven en culturele initiatieven

Ondersteuning van het verenigingsleven en culturele initiatieven

Een belangrijk onderdeel van het takenpakket van een cultuurbeleidscoördinator is het ondersteunen van de lokale socio-culturele verenigingen en het stimuleren van Pepingse culturele initiatieven.

Voor het toekennen van financiële en logistieke ondersteuning aan sociaal-culturele verenigingen is een subsidiereglement opgesteld.

Subsidies

Basissubsidies
• gebruik van culturele infrastructuur
• logistieke ondersteuning en uitleendienst
• publicatie via gemeentelijke communicatiemiddelen
• financiële tegemoetkoming voor ouderen 65+

Projectsubsidies
• tweejaarlijkse Pepingse Cultuurprijs: aanvraagformulier Word - Pdf

Jubileumtoelagen
Pepingse verenigingen die 10, 25, 50, 75, 100, 125, ... jaar bestaan, kunnen een jubileumtoelage aanvragen van max. € 150.
      reglement jubileumtoelagen
      aanvraagformulier

Bijzondere eenmalige subsidies

Subsidies voor bepaalde samenwerkingsprojecten
• financiële tegemoetkoming voor het volgen van opleidingen

Via deze link kan je het subsidiereglement en de aanvraagformulieren downloaden.
Je kunt het ook opvragen op de dienst cultuur.

Gemeenschapscentrum

De culturele infrastructuur is samengebracht onder de noemer ’Gemeenschapscentrum‘.

Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum vergadert op regelmatige basis. De cultuurdienst zorgt voor de administratieve ondersteuning: de cultuurbeleidscoördinator is ook hier steeds aanwezig op de vergaderingen. Er is een gebruikersreglement opgesteld, dat vastlegt wie onder welke voorwaarden gebruik mag maken van de lokalen: Pepingse verenigingen kunnen de culturele infrastructuur voor activiteiten met niet-commerciële doeleinden gratis gebruiken.

Het Pepingse ’gemeenschapscentrum‘ bestaat uit:

• Cultureel centrum ’De Kring‘ in Bellingen
• Lokaal naast de bibliotheek, Bellingen
• Cultureel centrum Heikruis
• Cultureel centrum Bogaarden
• Cultureel centrum Beert

Via deze link kan je het gebruikersreglement en de aanvraagformulieren downloaden.
Je kunt beide ook opvragen op de dienst Vrije Tijd.

Uitleenmateriaal

Het gemeentelijke uitleenmateriaal van de Vrijetijdsdienst wordt ook aan Pepingse socio-culturele verenigingen uitgeleend.

Via deze link kan je de lijst met uitleenmateriaal
en het aanvraagformulier downloaden.
Je kunt beide ook opvragen op de dienst Vrije Tijd.

Buurt- en straatfeesten

De ontmoeting met anderen en het delen van de ervaringen is voor veel mensen één van de belangrijkste argumenten om deel te nemen aan een culturele activiteit.De gemeente Pepingen heeft oog voor initiatieven waar mensen elkaar ontmoeten en wil zodoende het buurt- en straatleven stimuleren. Als organisator van een buurt- of straatfeest kan je na aanvraag een vergoeding ontvangen. Het eerste jaar ontvang je de vergoeding na binnenbrengen van de onkostenbewijzen. De daaropvolgende jaren kan je bij de dienst Cultuur waardebonnen afhalen om bij de plaatselijke handelaren de aankopen te doen.

Via deze link kan je het reglement en het online aanvraagformulier downloaden.
Je kunt ze ook opvragen op de dienst Cultuur.

Koe-pong

Het gemeentelijk cultuurbeleid wil alle bevolkingsgroepen de kans geven zoveel mogelijk deel te nemen aan cultuur. Het cultuurbeleid neemt initiatieven om de toegang tot cultuur voor jongeren te vergemakkelijken: tot en met 25 jaar kan je ook met KOE-PONGS betalen voor deelname aan culturele activiteiten.