U bevindt zich hier:Start >> Aandacht voor het erfgoed

Aandacht voor het erfgoed

De Pepingse geschiedenis heeft een toekomst!

Sinds november 2008 bestaat in Pepingen ook een gemeentelijke erfgoedwerkgroep waar initiatieven genomen worden die aandacht schenken aan het culturele erfgoed van de gemeente:

  • regionale samenwerking in het kader van het erfgoedconvenant regio Pajottenland & Zennevallei
  • inventarisatie van het Pepingse erfgoed
  • aanleggen van een digitale inventaris van oude foto’s en postkaarten
  • deelname aan Open Monumentendag en Erfgoeddag
  • het rubriekje ‘Erfgoeditems in de kijker’ in het cultuurkrantje ‘Pepingen Leeft’
  • informatieve borden aan beschermde en/of waardevolle gebouwen
  • informatieve straatnaamborden
  • het gebruik van de schuur ‘Vander Stokken’ (beschermd monument) voor culturele activiteiten

Ook de erfgoedwerkgroep komt maandelijks bijeen, behalve in juli en augustus. De vergaderingen worden bijgewoond door de voorzitter van de cultuurraad, de schepen van cultuur en de cultuurbeleidscoördinator.