U bevindt zich hier:Start >> Waterwegwijzer

Wegwijs in water in en rond de woning

WaterwegwijzerZoek je praktische informatie over hoe je het best kunt omspringen met water in en rond de woning? Raadpleeg dan de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen, een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Bij een bouwproject kun je het best van bij het begin rekening houden met een doordacht beheer van al het drink-, regen- en afvalwater dat in en rond je woning zal circuleren. De Waterwegwijzer is een praktische gids, die de weg wijst naar een rationeel en duurzaam waterbeheer in en rond de woning.

Het gaat daarbij onder andere over de opvang, het hergebruik en de infiltratie van regenwater. De Waterwegwijzer geeft een volledige beschrijving van de onderdelen van een regenwaterput en het verdeelsysteem. Hij geeft ook een ruim overzicht van de mogelijkheden om regenwater te infiltreren, te bufferen of op te vangen met een groendak.

Bij een nieuwbouw of bij grote werken aan je leidingnet voor de afvoer van afval- of regenwater moet je een keuring van de privéwaterafvoer laten uitvoeren. Ook bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om regenwater af te koppelen op het privédomein, is een keuring verplicht. In de Waterwegwijzer vind je praktische tips voor het ontwerp van de huisriolering, en informatie over het scheiden van regenwater en afvalwater.

Daarnaast komen overstromingsveilig bouwen, zorg voor de binneninstallatie van je drinkwatercircuit en de tijdelijke bemaling van het grondwater aan bod.

De publicatie en meer gedetailleerde informatie vind je op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. De gratis brochure kun je bestellen bij het Infoloket van de VMM door te telefoneren naar het nummer 053 72 64 45 of te mailen naar info@vmm.be.