U bevindt zich hier:Start >> Verkavelingsvergunning

Verkavelingsvergunning

Om een stuk grond in twee of meer percelen op te delen, met het oog op verkoop of verhuur, is een verkavelingsvergunning nodig, toegekend door het schepencollege. Een openbaar onderzoek maakt deel uit van de procedure.

Procedure

Wanneer vervalt een verkaveling niet

Datum van goedkeuring van de verkaveling

Verkaveling met wegenaanleg

Verkaveling zonder wegenaanleg (langs bestaande en voldoende uitgeruste weg)

Tussen 22 april 1962 en 1 januari 1965

 • aanvang met de uitvoering van die wegen op 1 oktober 1970
 • werken voltooid vóór 31 december 1972
 • vóór 1 mei 2005 min. 1/3 van de percelen geregistreerd voor verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrecht
 • vóór 1 mei 2010 min. 2/3 van de percelen geregistreerd voor verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrecht

Tussen 1 januari 1965 en 22 december 1970

 • uitvoeringswerken voltooid binnen de 3 jaar te rekenen vanaf 1 oktober 1970 (deze termijn wordt eventueel verlengd tot 5 jaar na afgifte van de vergunning)
 • vóór 1 mei 2005 min. 1/3 van de percelen geregistreerd voor verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrecht
 • vóór 1 mei 2010 min. 2/3 van de percelen geregistreerd voor verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrecht

Tussen 22 april 1962 en 1 januari 1966

 • verkoop van 1 van de percelen vóór 1 oktober 1970 aan de registratie onderworpen
 • vóór 1 mei 2005 min. 2/3 van de percelen geregistreerd voor verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrecht

Tussen 1 januari 1966 en 22 december 1970

 • min. 1/3 van de percelen voor verkoop of de verhuring voor meer dan 9 jaar binnen de 5 jaar (vanaf datum der vergunning) aan de registratie onderworpen. (opgelet: voor de tijdig geregistreerde percelen vervalt de verkaveling niet) (opgelet: bewijs van verkoop of van verhuring dient te worden bijgebracht door de eigenaar)
 • vóór 1 mei 2005 min. 2/3 van de percelen geregistreerd voor verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrecht

Tussen 22 december 1970 en 1 mei 1995

 • wegenbouwwerken opgeleverd binnen 5 jaar na afgifte vergunning
 • vóór 1 mei 2005 min. 1/3 van de percelen geregistreerd voor verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrecht
 • vóór 1 mei 2010 min. 2/3 van de percelen geregistreerd voor verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrecht
 • binnen 5 jaar na afgifte vergunning min. 1/3 van de percelen geregistreerd voor verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrecht
 • vóór 1 mei 2005 min. 2/3 van de percelen geregistreerd voor verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrecht

Na 1 mei 1995

 • wegenbouwwerken opgeleverd binnen 5 jaar na afgifte vergunning
 • binnen 10 jaar na afgifte vergunning min. 1/3 van de percelen geregistreerd voor verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrecht
 • binnen 15 jaar na afgifte vergunning min. 2/3 van de percelen geregistreerd voor verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrecht
 • binnen 5 jaar na afgifte vergunning min. 1/3 van de percelen geregistreerd voor verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrecht
 • binnen 10 jaar na afgifte vergunning min. 2/3 van de percelen geregistreerd voor verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrecht