U bevindt zich hier:Start >> Afschriften & uittreksels algemeen

Afschriften & uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand

Uittreksels geven enkel de gevraagde en essentiële elementen van een akte weer, terwijl afschriften de volledige tekst van de akte weergeven.

Uittreksels en afschriften van geboorteakten, huwelijksakten, echtscheidingsakten en overlijdensakten zijn verkrijgbaar op de dienst Burgerlijke stand van de gemeente waar het feit zich heeft voorgedaan. Enkel voor uittreksels of afschriften van een overlijdensakte kan u ook terecht in de gemeente waar de overleden persoon het laatst heeft gewoond.

Iedereen kan uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand verkrijgen, indien er geen afstamming wordt op vermeld. Uittreksels met afstamming of afschriften van de akten kunnen enkel door de betrokkene zelf, de echtgeno(o)t(e), ouders, voorouders of afstammelingen in de rechte lijn verkregen worden.

Ook advocaten en notarissen, die handelen in opdracht van hun cliënt, kunnen akten met afstamming verkrijgen. Alle andere personen dienen eerst schriftelijk toestemming te verkrijgen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, tenzij de akte ouder is dan 100 jaar. Deze bepalingen gelden ook voor genealogische opzoekingen (stamboom).